Договір публічної оферти - Готель «Milli & Джон », Буковель - офіційний сайт

Договір публічної оферти

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА - ДОГОВІР НА НАДАННЯ ПОСЛУГ З бронювання

1. терміни та визначення.

1.1. «Система бронювання» (Travelline) - програмний комплекс, доступний на сайті www.milliandjon.com.ua/, призначений для пошуку інформації про готелі і його послугах, а також для бронювання та оплати номерів в готелі.

1.2. «Готель» - об'єкт розміщення-готель «Milli & Джон », розташований за адресою: Україна, Івано-Франківська обл, Поляниця, вул. Stayshte 151а, в якому Виконавець реалізує послуги даного об'єкта розміщення з використанням Системи.

1.3. «Виконавець» - ФОП Федь І.І.

1.4. «Користувач» - будь-яка фізична особа, зареєстроване в Системі.

1.5. «Замовник» - користувач, володіє цивільною дієздатністю, віком не менше 18 років, уклав з Виконавцем договір на надання послуг з бронювання шляхом акцепту оферти в порядку, встановленому в п.5.1. цієї Оферти.

1.6. «Реєстрація» - надання Виконавцю за допомогою Системи персональних і контактних даних Замовника для оперативного зв'язку з ним з питань, стосуються замовлених послуг.

1.7. «Замовлення» - сукупність послуг Готелю, формована Користувачем шляхом вибору відповідного варіанту в результаті пошуку в Системі.

1.8. «Ваучер» - документ,, підтверджує факт бронювання і оплати Замовлення, для пред'явлення в готелі.

1.9. «Бронювання» - резервування номерів в готелі, що відбувається в результаті ряду дій, здійснюються Замовником в Системі.

2. загальні положення.

2.1. справжня Оферта, публікується на сайті www.milliandjon.com.ua, є офіційною пропозицією ФОП Федь І.І. для фізичних осіб укласти договір про надання послуг з бронювання номерів в готелі. Відповідно до чинного цивільного законодавства даний документ є публічною офертою.

Справжня оферта не адресована юридичним особам.

2.2. Під послугами Виконавця в Оферті розуміються послуги бронювання номерів та інших послуг в готелі за допомогою використання Системи.

2.3. Договір про надання послуг з бронювання полягає шляхом акцепту даної Оферти, містить всі істотні умови Договору, без підписання сторонами. Договір має юридичну силу і є рівносильним договору, підписаним сторонами. Договір вважається укладеним і набуває чинності з моменту акцепту оферти, а саме здійснення Замовником дій, передбачених в п.5.1. цієї Оферти і що означають беззастережне приєднання Замовника до всіх умов оферти без будь-яких вилучень або обмежень.

3. договір підлягає.

3.1. Предметом цієї Оферти є бронювання і реалізація Замовнику послуг Готелю на умовах даної Оферти.

3.2. Бронювання здійснюється в порядку, зазначеному в Правилах бронювання, які є невід'ємною частиною цього Договору, і представлені на сайті Виконавця www.milliandjon.com.ua

3.3. Замовник зобов'язується приймати надані послуги і здійснювати необхідні платежі відповідно до умов даної Оферти.

4. Права і обов'язки Замовника і Виконавця.

4.1. права Замовника.

4.1.1. проводити пошук, бронювання і оплату послуг Готелю за допомогою Системи та іншими способами, зазначеними на сайті www.milliandjon.com.ua. При цьому Замовник визнає, що в разі використання Системи він в повній мірі і беззастережно приймає умови даної Оферти незалежно від того, яким способом було скоєно бронювання і оплата Замовлення.

4.1.2. Відмовитися від Замовлення або змінити Замовлення на умовах, обумовлених в п.7 цієї Оферти.

4.1.3. Замовник має право на отримання заброньованих послуг в строки і в обсязі, обумовлені в даному Замовленні.

4.2. права Виконавця.

4.2.1. Вимагати від Замовника дотримання Правил бронювання, опублікованих на сайті (посилання) і в даній Оферті. Виконавець несе відповідальність за належне виконання Договору тільки в разі дій і процедур, скоєних Замовником з повним дотриманням цих правил.

4.2.2. Вимагати від Замовника повної згоди з умовами оферти. Без згоди з умовами оферти відмовити Замовнику в наданні послуг.

4.2.3. Вимагати від Замовника оплати Замовлення. При неотриманні від Замовника оплати в строк, встановлений в Правилах бронювання, анулювати Замовлення.

4.2.4. Утримувати з Замовника або вимагати оплати штрафних санкцій в разі зміни, відмови від Замовлення або не заїзду, в Готель. При цьому Замовник визнає дії Виконавця повністю правомірними і не має претензій.

4.2.5. Залучати третіх осіб для виконання послуг з бронювання в цілях цього Договору.

4.2.6. Розірвати Договір в односторонньому позасудовому порядку, якщо Замовник надав Виконавцю недостовірні відомості або контактні дані, а також завідомо неправдиві і / або неправомірно використовуються Замовником дані платіжних карт.

4.2.7. Виробляти у виняткових випадках заміну номера Готелю, підтвердженого раніше, на аналогічний, з розміщенням в номері тієї ж категорії, або більш високої категорії без стягування додаткової оплати.

4.2.8. При необхідності відключати і включати Систему в будь-який час, інформуючи про це Замовника на сайті www.milliandjon.com.ua

4.3. Обов'язки Замовника.

4.3.1. Чи не приступати до оформлення Замовлення, попередньо не ознайомившись зі справжньою офертою і Правилами бронювання. Якщо Замовник приступив до оформлення Замовлення, то Виконавець вважає, що Замовник повністю ознайомлений і згоден з умовами оферти та Правилами бронювання.

4.3.2. Самостійно ознайомлюватися на сайті Виконавця з інформацією про готелі і його послугах, включаючи ціни.

4.3.3. Вказувати актуальну контактну інформацію при реєстрації (номер телефону, по електронній пошті), необхідну Виконавцю для оперативного зв'язку з Замовником.

4.3.4. Надати всі необхідні для оформлення Замовлення актуальні дані про заїжджають в Готель особах і перевірити їх коректність.

4.3.5. Своєчасно оплатити вартість Замовлення будь-яким із запропонованих варіантів і способів оплати, представлених на сайті (оплата платіжною карткою), в терміни і на умовах, зазначені Виконавцем в Правилах бронювання.

У разі оплати Замовлення банківською картою через Інтернет необхідно користуватися тільки банківською картою, що належить Замовнику. Щоб уникнути шахрайства Виконавець перевіряє платіж і для вирішення виниклих питань пов'язується з Замовником. У разі якщо Замовник недоступний або питання залишається невирішеним, Виконавець залишає за собою право анулювати даний Замовлення і повертає кошти на банківську карту її власника.

4.3.6. У разі відмови від Замовлення або від частини послуг в замовленні, а також для зміни замовлених послуг, негайно повідомити про це Виконавця в порядку, встановленому в Правилах бронювання . При цьому Замовник зобов'язаний компенсувати Виконавцю всі фактичні витрати, понесені ним у зв'язку з виконанням зобов'язань за цим Договором, в тому числі штрафні санкції, сплачені Виконавцем третім особам.

4.3.7. Якщо інше не передбачено цим Договором і не випливає з істоти зобов'язань або вимоги закону, договірні права та обов'язки Замовника поширюються також на осіб, в інтересах яких укладено цей Договір.

4.4. Обов'язки Виконавця.

4.4.1. Надати Замовнику на сайті www.milliandjon.com.ua необхідну інформацію про готелі і його послугах, а також інструкції для оформлення та оплати Замовлення.

4.4.2. Прийняти оплату Замовлення від Замовника (в тому числі через третіх осіб) після належного оформлення Замовлення і успішного бронювання послуг.

4.4.3. При скасування Замовлення підтвердити ануляцію послуг з виставленням штрафних санкцій, якщо такі діють на даний термін ануляції.

5. Акцепт оферти і укладення Договору.

5.1. Замовник проводить Акцепт оферти шляхом виконання наступних дій в Системі:

бронювання замовлення
Оплата замовлення.
Після виконання зазначених дій Замовником на сайті Виконавця, Договір на умовах даної Оферти вважається укладеним.

6. Порядок здійснення платежів.

6.1. Вартість послуг вказується на сайті www.milliandjon.com.ua в замовленні, сформованому Замовником відповідно до обраного набором послуг.

6.2. Реалізація послуг Замовнику здійснюється за цінами, наданим Готелем.

6.3. Ціни на сайті можуть бути змінені Готелем в будь-який момент, і зміни вступають в силу з моменту опублікування на сайті www.milliandjon.com.ua

6.4. Всі розрахунки за договором проводяться у гривні України.

6.5. Оплата Замовлення проводитися відповідно до Правил бронювання.

Залежно від умов, встановлених Готелем, оплата може проводитися в різних варіантах:

Часткова передоплата при бронюванні з доплатою при заселенні в готелі,
Термін оплати встановлюється в залежності від обраного способу оплати (готівку в офісі, платіжні системи, банківським переказом, кредитною карткою).

7. Скасувати, зміна Замовлення і повернення грошових коштів Замовнику.

7.1. До оплати Замовник може в будь-який момент відмовитися від Замовлення або внести зміни в Замовлення в порядку, встановленому в Правилах бронювання.

7.2. При скасуванні сплаченого Замовлення (або незаезде в Готель) відповідно до умов, які були прийняті Замовником при бронюванні, можуть бути застосовані штрафні санкції, розмір яких визначається умовами Готелю.

7.3. Відмовитися від сплаченого Замовлення Замовник може самостійно, анулювавши Замовлення до настання штрафних санкцій в порядку, встановленому в Правилах бронювання.

7.4. Змінити оплачений Замовлення або відмовитися від сплаченого Замовлення після настання терміну штрафних санкцій Замовник може тільки після узгодження з Виконавцем у письмовій формі в порядку, встановленому в Правилах бронювання.

Ануляція вважається прийнятою з моменту отримання Виконавцем письмового повідомлення.

7.5. Повернення грошових коштів Замовнику в разі скасування Замовлення або незаїзду в Готель, здійснюється в порядку і на умовах, зазначених в Правилах бронювання.

8. відповідальність. Вирішення суперечок

8.1. Замовник представляє інтереси всіх осіб, зазначених в Замовленні, і персонально несе відповідальність перед Виконавцем за правильність даних про них, виконання всіма особами всіх зобов'язань, включаючи зобов'язання по оплаті Замовлення та оплату штрафу в разі відмови від надання послуг (включаючи незаїзд в Готель).

8.2. Замовник несе відповідальність за виконання своїх зобов'язань перед Виконавцем із заподіянням, як матеріального збитку, так і шкоди його діловій репутації. Будь-яке невірне або шахрайське бронювання або перепродаж Замовлення, безумовно, забороняється.

8.3. Виконавець несе відповідальність за матеріальний збиток, заподіяну Замовнику в зв'язку з ненаданням Замовнику з вини Виконавця послуг в обсязі, обумовленому в замовленні, в порядку, встановленому законодавством України, за виключенням випадків, коли порушення прав Замовника сталося внаслідок дій непереборної сили.

8.4. Виконавець не несе відповідальності у разі невиконання або неналежного виконання послуг зі свого боку або з боку третіх осіб, виник через недостовірність, недостатності або несвоєчасність відомостей і документів, наданих Замовником, а також що виникли внаслідок інших порушень умов Договору та / або Правил бронювання з боку Замовника.

8.5. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником у разі запізнення до терміну заселення в готель більш ніж на 1 добу або дострокового виїзду.

8.6. Виконавець публікує на сайті ray-hotel.com.ua інформацію про готелі і його послугах. Готель має можливість коригувати свою інформацію в Системі (в тому числі ціни і наявність номерів) і несе відповідальність за її актуальність і достовірність.

8.7. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність наданого обслуговування очікуванням Замовника і його суб'єктивній оцінці.

8.8. У разі виникнення претензій в період перебування в готелі, Замовник повинен звернутися до представника Готелю для усунення недоліків надання послуг.

Сторони будуть докладати всіх зусиль з метою досягнення згоди щодо спірних питань шляхом переговорів з урахуванням умов даної Оферти.

8.9.З усіх інших питань, не передбачених у цій Оферті, Сторони керуються чинним законодавством.

9. дотримання конфіденційності.

9.1. Замовнику гарантується конфіденційність даних, наданих їм при реєстрації в Системі, оформленні та оплаті Замовлення. Ця інформація необхідна для обробки Замовлення і завершення процедури бронювання (включаючи підтвердження бронювання, яке буде відправлено на електронну адресу Замовника).

Акцептом цієї Оферти Замовник дає свою Згода, рівносильне письмовою, на обробку Виконавцем всіх персональних даних, отриманих від Замовника відповідно до Умов використання персональних даних Клієнтів.

Згода Замовника діє протягом терміну дії Договору на надання послуг з бронювання.

Виконавець має право зберігати персональні дані, використовувати їх для встановлення контакту з Замовником і членами його сім'ї, для складання документів, надавати персональні дані Готелям, платіжним системам, а також уповноваженим органам і використовувати персональні дані для інших потреб, пов'язаних з наданням послуг. Виконавець не надаватиме персональні відомості третім сторонам без згоди Замовника, за виключенням випадків, передбачених відповідним законодавством.

9.2. Замовник несе відповідальність за конфіденційність свого реєстраційного імені (логіна) і пароля, а також за всі дії, вироблені під такою назвою (логіном) і паролем. Виконавець не несе відповідальності і не відшкодовує збитки, що виникли внаслідок несанкціонованого використання третіми особами ідентифікаційних даних Замовника.

10. Форс-мажор

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за Договором, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин.

10.2. До обставин непереборної сили, відносяться, але ними не обмежуються: стихійні лиха, військові дії, загальнодержавна криза, страйки в галузі або регіоні, дії і рішення державних органів влади, збої, що виникають в телекомунікаційних і енергетичних мережах, дію шкідливих програм, а також недобросовісні дії третіх осіб, спрямованих на несанкціонований доступ та / або виведення з ладу програмного та / або апаратного комплексу кожної із Сторін.

11. Зміна і розірвання Договору

11.1. Договір на надання послуг з бронювання вважається укладеним з моменту акцепту Замовником цієї Оферти і діє до виконання сторонами всіх своїх зобов'язань за цим Договором.

11.2. Виконавець має право в односторонньому позасудовому порядку відмовитися від виконання Договору на надання послуг з бронювання.

11.3. Виконавець має право змінювати умови цієї Оферти і її Додатків, вводити нові Додатки до цієї Оферті без попереднього повідомлення Замовника. Знаючи про можливості таких змін, Замовник згоден з тим, що вони будуть проводитися. Якщо Замовник продовжує користуватися послугами Виконавця після таких змін, це означає його згоду з ними.

12. реквізити Виконавця

ФОП Федь І.І.

Готель "Milli & Джон »,

Україна, Івано-Франківська обл, Поляниця, вул. Stayshte 151а